post@modumnaeringsrad.no +47 949 87 140
Aktuelt
Aktuelt
Fra Idé til Byggesøknad
januar 22, 2014

Modum Næringsråd og Modum Kommune arrangerte temadag onsdag 22. januar 2014 kl 09.00 – 12.00 I Modum Rådhus, 8.etg. 24 deltok fra næringslivet i Modum, sammen med Teknisk Etat. Dette var en temadag for de som driver i byggebransjen og som er ansvarlige søkre i den sammenheng i Modum Kommune. Her ble gjennomgått krav til […]

Aktuelt

Modum Næringsråd møtte politisk og administrativ ledelse i Modum Kommune den 9. desember d.å. Se referat her: Referat møte med næringsrådet 091213 I møtet med Modum Kommune ga vi en presentasjon av Modum Næringsråd. Se presentasjon her: Foiler MNR 091213

Aktuelt

Den årlige Yrkes- og Utdanningsmessa for ungdomsskoleelever på 10. trinn avholdes på Søndre Modum Ungdomsskole den 16.1.2014. Arrangementet er et samarbeid mellom Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner og Modum Rotaryklubb. Ungdomsskoleelever fra de tre kommunene deltar sammen med sine foresatte. Modum Næringsråd støtter tiltaket, og oppfordrer at næringsdrivende som blir bedt om å delta og […]

Aktuelt

Modum Næringsråd er kritisk til at kommunens Byggesaksavdeling holder stengt i uke 40. Mener at dette sender feil signaler til. Modum Kommune har ingen telefonvakt eller mottak Byggesak i uke 40. Modum Kommune informerer på sine hjemmesider at byggesaksavdelingen er stengt for alle henvendelser i uke 40 på grunn av syke- og kursfravær. De som henvender […]

Aktuelt
Ny leder i Modum Næringsråd
september 11, 2013

Bjørn Larsen er ny daglig leder i Modum næringsråd. Modum Næringsråd har ansatt Bjørn Larsen (68) fra Åmot i ny prosjektstilling som skal ivareta oppgaven med daglig ledelse inklusive sekretariat for rådet. Det er en 20% stilling som har 2 års perspektiv. Med dette ønsker vi å få til en sterkere satsing på viktige områder […]

Aktuelt
Frokostmøte
september 11, 2013

Frokostmøte i samarbeid med Modum Kommune ble gjennomført i Kulturhuset onsdag 11.9.2013. Tema denne gang var Modum Kommunes næringsplan, og presentasjonen ble gjort ved Audun Mjøs. 30 deltagere var til stede.

Aktuelt

Under Modum Næringsråds frokostmøte 11.5 d.å. ble Knut Ole Kopland – Gym2000 overrakt næringsrådets pris – Det gode eksempel. Næringsrådet deler ut denne prisen for å fremheve personer eller grupper som fremstår som gode eksempler i Modum. Fire ganger i året vil Næringsrådet utpeke Modums gode eksempel, og skape litt ekstra oppmerksomhet rundt dette. Det […]

1 5 6 7