Aktuelt
Aktuelt

Hva betyr handelsnæringen for Modum? Betyr samarbeid mellom Åmot og Vikersund noe? Gjør det en forskjell å få med gårdeiere på laget? Kan Modum Næringsråd endre kommunens syn på handelsnæringa? Kan vi tjene penger på felles åpningstider i Modum? Kan vi få til en felles gavekortløsning i Modum? Torsdag 23.november fra kl.19.00 inviterer vi til […]

Aktuelt

TEMAMØTE – HVILKE MULIGHETER FINNES FOR DIN BEDRIFT? Vi stiller klare spørsmål – vil du høre svarene?     • Hvordan kan Innovasjon Norge utvikle din bedrift? • Hvilke utviklingstrender har betydning for handel og øvrig lokalt næringsliv? • Hva er Skattefunn-ordningen – og hvordan kan du benytte den? • Hvordan kan du gjøre et […]

Aktuelt
Byggesaksbehandling i Modum
oktober 1, 2015

Byggesaksbehandling er et område som Modum Næringsråd følger opp. Vi har dessverre fått mange tilbakemeldinger på at saksbehandlingstiden har blitt uakseptabelt lang. Dette har vi tatt opp med kommunen. Saken har vært oppe i Teknisk Hovedutvalg og skal til formannskapet i slutten av måneden. Det er i saksfremstillingen lovet at avdelingen skal være ajour i […]

Aktuelt
Årsmøte i Modum Næringsråd
mars 24, 2015

Årsmøte i Modum Næringsråd 2015 ble gjennomført tirsdag 24. mars 2015 kl 19.00 på Tyrifjord Hotell. Styrets forslag til årsberetning, regnskap, kontingent og budsjett for 2015 ble godkjent. De styremedlemmer som var på valg ble gjenvalgt, med unntak av Helle Mikkelsen som har vært varamedlem siden 2010 og ikke ønsket gjenvalg. Som nytt varamedlem ble valgt […]

Suksess for ungdomsbedrifter
mars 1, 2015

Under fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Buskerud ble det stor sukesess for Rosthaug VGS, med mange tildelte priser. Teen Voice UB ble kåret til beste ungdomsbedrift, med Dress It Up UB på en tredjeplass i konkurranse med totalt 80 deltagende bedrifter. Begge våre går til finalen i Norgesmesterskapet i Lillestrøm i slutten av april. Vi gratulerer […]

Aktuelt
Dialogmøte med Modum Kommune
februar 11, 2015

Dialogmøte ble avholdt 11.2.2015. Referat og dokumentasjoner fra møtet publiserer vi her: Referat 11.2.2015 Byggesak – oppfølging. Kollektivtilbud til pendlere: Kollektivtilbud for pendlere, februar 2015

Aktuelt

Modum Næringsråd inngår nå i NOV samarbeidet. NOV står for Næringsrådene i Oslofjord Vest – regionen. De samarbeidene er næringsråd i Sande, Svelvik, Røyken. Asker, Bærum, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, Ringerike og Modum. Vi ser på dette som en fin måte til å skape flere relasjoner for næringslivet, og få gode impulser.

Aktuelt

Yrkes og utdanningsmesse Midtfylket 2015 ble gjennomført på Søndre Modum Ungdomsskole 15. januar d.å. Målgruppen var ungdomsskoleelever ved 10. trinn fra Modum, Sigdal og Krødsherad sammen med VG1 elever fra Rosthaug. På messen var det presentasjon av 70 forskjellige yrker, og 15 muulige utdanningsretninger. Messen var meget godt besøkt og arrangementet må karakteriseres som vellykket. Se presseomtale […]

1 2 3 5