Aktuelt
Aktuelt
Lederutviklingskurs
januar 11, 2018

I samarbeid med Modum kommune tilbyr vi lederutviklingskurs – denne gangen stressmestring for ledere. For mer info og påmelding: https://www.modum.kommune.no/kurs-stressmestring-for-ledere.6076691-116083.html

Aktuelt

NÆRINGSUTVIKLING I MODUM – LYST TIL Å VÆRE MED PÅ NYSKAPNING? Modum Næringsråd er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum. Næringsrådet samarbeider tett med Modum kommune. Viktig oppgave er å arbeide strategisk for å tiltrekke flere virksomheter til kommunen, samt å styrke rammebetingelser for eksisterende næringsliv. Vi er en møteplass […]

Aktuelt

Modum Næringsråd flytter mandag 8. januar inn i kontorer i Sentrumsgården i Vikersund, dvs. i 2.etg. over Kronasko og Interoptik. Trond Weggersen som eier gården har vært mer enn velvillig for å få dette til, all ære til han. Det er jo foreløpig bare «hele staben» dvs. daglig leder Ole i 30% stilling det handler […]

Aktuelt

TEMAMØTE – HVILKE MULIGHETER FINNES FOR DIN BEDRIFT? Vi stiller klare spørsmål – vil du høre svarene?     • Hvordan kan Innovasjon Norge utvikle din bedrift? • Hvilke utviklingstrender har betydning for handel og øvrig lokalt næringsliv? • Hva er Skattefunn-ordningen – og hvordan kan du benytte den? • Hvordan kan du gjøre et […]

Aktuelt
Byggesaksbehandling i Modum
oktober 1, 2015

Byggesaksbehandling er et område som Modum Næringsråd følger opp. Vi har dessverre fått mange tilbakemeldinger på at saksbehandlingstiden har blitt uakseptabelt lang. Dette har vi tatt opp med kommunen. Saken har vært oppe i Teknisk Hovedutvalg og skal til formannskapet i slutten av måneden. Det er i saksfremstillingen lovet at avdelingen skal være ajour i […]

Aktuelt
Årsmøte i Modum Næringsråd
mars 24, 2015

Årsmøte i Modum Næringsråd 2015 ble gjennomført tirsdag 24. mars 2015 kl 19.00 på Tyrifjord Hotell. Styrets forslag til årsberetning, regnskap, kontingent og budsjett for 2015 ble godkjent. De styremedlemmer som var på valg ble gjenvalgt, med unntak av Helle Mikkelsen som har vært varamedlem siden 2010 og ikke ønsket gjenvalg. Som nytt varamedlem ble valgt […]

Suksess for ungdomsbedrifter
mars 1, 2015

Under fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Buskerud ble det stor sukesess for Rosthaug VGS, med mange tildelte priser. Teen Voice UB ble kåret til beste ungdomsbedrift, med Dress It Up UB på en tredjeplass i konkurranse med totalt 80 deltagende bedrifter. Begge våre går til finalen i Norgesmesterskapet i Lillestrøm i slutten av april. Vi gratulerer […]

Aktuelt
Dialogmøte med Modum Kommune
februar 11, 2015

Dialogmøte ble avholdt 11.2.2015. Referat og dokumentasjoner fra møtet publiserer vi her: Referat 11.2.2015 Byggesak – oppfølging. Kollektivtilbud til pendlere: Kollektivtilbud for pendlere, februar 2015

Aktuelt

Modum Næringsråd inngår nå i NOV samarbeidet. NOV står for Næringsrådene i Oslofjord Vest – regionen. De samarbeidene er næringsråd i Sande, Svelvik, Røyken. Asker, Bærum, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, Ringerike og Modum. Vi ser på dette som en fin måte til å skape flere relasjoner for næringslivet, og få gode impulser.