Dette jobber vi med

Økt vekst og utvikling
Modum Næringsråd vil rette fokus mot konkrete tiltak som kan bety noe for næringsutviklingen i kommunen. Her ser du hva vi satser på nå:
 

Medlemmene

Modum Næringsråd - for deg og din bedrift!

Vi tilbyr et møtested for:

 • Næringslivsinteresser
 • Samarbeid og samhandling
 • Nettverksbygging
 • Kunnskaps- og kompetansetilgang
 • Påvirkningskraft
 • Fagutvikling
 • Rådgivning/noen å snakke med.

Lurer du på om din bedrift kan ha nytte av å være medlem? Les mer her

 
 
 

Kompetanseforum

Modum Næringsråd og Buskerud Næringshage har gått sammen om å etablere Kompetanseforum. Kompetanse er et av de viktigste områdene å utvikle for næringslivet både nå og i fremtiden.

Buskerud Næringshage og Modum Næringsråd skal sammen støtte og legge til rette for at lokalt næringsliv skal ha gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter. Kompetanseforum skal ha som oppgave å formidle kompetanse til den målgruppen som er mest aktuell – små og mellomstore bedrifter innenfor vårt område. Vi ser dette som et naturlig tiltak å sette i gang for å styrke vårt næringsliv.

Kompetanseforum skal ledes av en styringsgruppe oppnevnt av Næringshagen og Næringsrådet, og skal sørge for både planlegging og gjennomføring av gode aktiviteter. Kursprogrammene egner seg for daglige ledere, ledergrupper, fagpersoner, selvstendig næringsdrivende, etablerere og styrerepresentanter.

Kompetanseforum skal ha tett kontakt med Næringslivet for å kartlegge behov og ønsker, og skal også kunne formidle og gjøre tilgjengelig kurs som medlemmer selv arrangerer og ønsker å sette i gang.

Kurs vil annonseres under Aktuelt på vår nettside.

 

Det gode eksempel

Hjelp oss med å hedre det gode eksempel!

Modum Næringsråd ønsker å fremheve personer eller grupper som fremstår som gode eksempler i vår kommune. Inntil fire ganger i året vil vi utpeke Modums gode eksempel, og skape litt ekstra oppmerksomhet om at vi gjør det. Det gode eksempel kan finnes hvor som helst i samfunnet, det kan like gjerne være en offentlig ansatt som en næringslivsleder eller for den saks skyld et idrettslag.

Styret i Modum Næringsråd har utpekt seg selv som jury. 

Vi ber om forslag på hvem som bør være Modums gode eksempel. Hvem som helst kan legge inn et begrunnet forslag på pr e-post til: post@modumnaeringsrad.no

Disse er tildelt "Det gode Eksempel":

 • Arild Løvik
 • Einar Strand
 • Nils Henning Austad
 • Tone Steinsvik
 • Knut Ole Kopland
 • Krøderen Elektro AS
 • TVModum
 • Rosthaug VG - "Ungt Entreprenørskap"
 • Albert Kr Hæhre
 • Jorunn Killingstad - Frisklivsentralen
 • Ole Johan Sandvand
 • Arve Andersern
 

Frokostmøter

Frokostmøter er fra Næringsrådets side et bidrag til å dekke det lokale næringslivs behov fot møteplasser og informasjon.  Vi benytter anledningen til å ta opp emner som liggerb innenfor næringslivets interesseområder og dermed innenfor medlemmenes temaønsker.

Frokostmøtene vil annonseres under Aktuelt på vår nettside.

 

Konferanser og temasamlinger

Samlinger som bidrar til utvikling av næringslivet i Modum.

Følg med under Aktuelt på vår nettside for å se hva vi arrangerer av samlinger. 

 

Samarbeid med skoler

Aktiviteter for å knytte sammen skole og næringsliv.

 

Modum kommune

Vi har kvartalsvise dialogmøter mellom Modum Næringsråds styre og Modum kommunes ledelse om aktuelle temaer. 

Modum Næringsråd jobber også med innspill til og gjennomføring av Modum kommunes næringsplan. Den kan du se her:  Strategisk næringsplan for Modum kommune 2015-2019 (PDF). Her er Handlingsprogram for næring 2015-2019: Handlingsprogram for næring 2015-2019 (PDF)

Modum kommune ved formannskapet disponerer årlig inntil kr 500 000 til utdeling til næringsutvikling i Modum etter søknad. Mer info og søknadsskjema finner du her: Søk her: http://www.modum.kommune.no/naering-i-modum.4952958.html 

 

Facebook

Om oss

Modum Næringsråd er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum.