Kontakt

Modum Næringsråd

Postboks 225, 3371  Vikersund
post@modumnaeringsrad.no
www.modumnaeringsrad.no 

 

Administrasjon

Daglig leder: Ole Brunes
Tlf 960 12 191

Sekretær: Lisbeth Vesetrud
Tlf 960 12 191

post@modumnaeringsrad.no

 

Styrets leder

Ole Ingvald Storeide

Facebook

Om oss

Modum Næringsråd er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum.