Kontakt

Modum Næringsråd

Vikersundgata 31, 3370  Vikersund
post@modumnaeringsrad.no
www.modumnaeringsrad.no 

 

Administrasjon

Daglig leder: Ole Brunes
Tlf 915 73 124

ole.brunes@modumnaeringsrad.no

post@modumnaeringsrad.no

 

Styrets leder

Ole Johan Sandvand
tel.:+47 906 51 165
ojsandvand@gmail.com

Facebook

Om oss

Modum Næringsråd er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum.