post@modumnaeringsrad.no +47 949 87 140
Aktuelt
Lederutvikling
februar 28, 2018
0

Vi tilbyr sammen med Modum kommune kurs med tema kommunikasjon og relasjoner.
Tid: 12. mars kl. 12:00 – 15:00
For mer info og påmelding:
Se kommunens web-sider
Info og påmelding