Medlemmer

Hva er fordelene ved å være medlem av Modum Næringsråd?

  • Du får tilgang på et nettverksbasert næringsfellesskap for økt vekst og utvikling.
  • Reduserte priser på arrangementer i regi av Modum Næringsråd.

Hvem kan bli medlem?

Medlemmer kan være registrerte bedrifter og næringsdrivende med virksomhet i Modum. I tillegg kan organisasjoner med næringsmessig tilknytning, samt privatpersoner som ikke er ansatt i medlemsbedrift være medlem. 

Hvor mye koster det?

Modum Næringsråd er en organisasjon av og for medlemmer, og medlemskontingent utgjør det økonomiske fundament for driften. Medlemmenes engasjement og medvirkning er avgjørende for å lykkes med virksomheten. Medlemskontingent er for tiden  kr 900,- for enkeltpersonsvirksomheter og kr 2 200,- for andre.

Hvordan blir jeg medlem?

Om du ønsker å melde inn din bedrift i Modum Næringsråd kan du gjør dette ved å ringe oss eller sende oss en mail  til post@modumnaeringsrad.no. Det samme kan du gjøre om du har gode innspill til Næringsrådet.

 

Bli medlem?
Kontakt daglig leder Ole Brunes på e-post til post@modumnaeringsrad.no

Våre medlemmer

Facebook

Om oss

Modum Næringsråd er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum.