Uncategorized
Nyhetsbrev Modum Næringsråd
mars 15, 2017
0

Næringsrådet vil iverksette nyhetsbrev til medlemsbedriftene slik at alle kan få løpende informasjon om virksomheten.

Ny daglig leder

Ole Brunes tiltrådte som ny daglig leder i 30% stilling. Lisbeth Vesetrud fortsetter i sin 40% stilling hvor hun også arbeider for Handelsstanden i Vikersund og Åmot ihht. økonomisk avtale.

Virksomheten

Siden nyttår har daglig leder brukt mye tid på å bygge nettverk. Han har møtt en lang rekke nøkkelpersoner og instanser. Det har handlet om å bli kjent, samt å samle innspill til hvordan Næringsrådet kan bli en bedre alliansepartner for bedriftene i kommunen for å skape utvikling. Særlig kan nevnes møter med ordfører og rådmann i kommunen, Regionrådets sekretær, Buskerud Næringshage, NOV (samarbeidsforum for næringsråd i nedre Buskerud og Asker/Bærum. I tillegg er det arbeidet med budsjett og arbeidsplan m.m.

Styremøte 21. februar

Styret vedtok arbeidsplan og behandlet også et strateginotat som grunnlag. Hovedmål er å løfte virksomheten slik at tilbudet til medlemsbedriftene blir bedre:

* Frokostmøter videreføres for medlemmer

* Temamøter med aktuelt program.

* Nyhetsbrev – kort informasjon til medlemmene om virksomheten.

Næringslivskonferanse

Styret vedtok å gå for et forslag om å arrangere en større næringslivskonferanse i september. Modum kommune vil være medarrangør. Målet er å sette fokus på viktige utfordringer som næringslivet i Modum og Midt-Buskerud har. I tillegg skal det være fokus på muligheter og veien videre for å skape utvikling. En tenker å hente inn «tunge navn» utenfra på temaene utvikling i regionene i sør og nord, sentraliseringsprosesser og digitalisering. Hva betyr dette for Modum og hvordan skal vi angripe framtida?

«Ungdom former morgendagens Modum»

Næringsrådet, i samarbeid med kommunen og Sparebank1 Modum, har besluttet å danne ei fokusgruppe bestående av ungdom i alderen 19-25 år. Utfordringen til gruppa skal være å bidra med kreative ideer for å skape utvikling, samt å definere hva som skal til for å få utflyttet ungdom til å komme tilbake. Gruppa skal jobbe i en to-årsperiode, og skal presentere i første runde på planlagt konferanse.

Midt-Buskerud Kompetanseforum

Styret har godkjent avtale mellom Næringsrådet og Buskerud Næringshage om å danne/videreutvikle et felles kompetanseforum. Her vil vi i fellesskap tilby kurs o.a. til næringslivet på ulike temaer. Modum kommune setter snart i gang et kursprogram for bl.a. ledere, og dette blir lagt inn i Kompetanseforumet. Formell behandling i Næringshagen gjenstår.

Frokostmøte/årsmøte

Det var opprinnelig planlagt frokostmøte ca. 20. februar i Sparebank1 Modum. Kapasitetsproblemer der fører til at dette er utsatt. Vi kommer tilbake med invitasjon